fbpx

Comunicat ESDi: Seguiment Coronavirus COVID-19

coronavirus universidades, covid19

Comunicat ESDi: Seguiment Coronavirus COVID-19

16 de març, 2020

ESDi-URL instaura el teletreball en els seus serveis presencials a la Universitat i restringeix l’accés a les instal·lacions del centre

Benvolguts/des,

Després de la declaració de l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol el dissabte 14 de març, el Consell de Direcció de FUNDIT ha continuat les mesures publicades el dijous 12 de març (relatives a suspendre les activitats lectives presencials i desenvolupar-les a traves del nostre campus virtual),  ESDI-URL ha generalitzat el teletreball en els seus serveis acadèmics, administratius i tècnics, fins el proper 30 de març.

L’activitat formativa continuarà en modalitat no presencial, mesura publicada el dijous 12 de març. El passat divendres 13, el departament d’investigació i els àmbits d’especialització i aplicació de disseny van adaptar la continuïtat dels estudis via online, sempre tenint en compte promoure l’assoliment acadèmic dels alumnes. El personal, PDI i PAS, realitzarà la modalitat teletreball, de cara a preservar la salut i evitar l’exposició al COVID-19, sense perjudici de la presència necessària dels serveis crítics, en els quals s’han pres totes les mesures preventives requerides d’acord als protocols establerts.

L’accés a les instal·lacions d’ESDi-URL queda restringit. Qualsevol persona no autoritzada a accedir a l’edifici requereix l’autorització prèvia del Consell de Direcció de FUNDIT.

Agraïm la col·laboració, predisposició i recolzament a tota la comunitat d’ESDi, estudiants, PDI i PAS, en la poder assolit la continuïtat dels nostres serveis educatius per via online, donades les circumstàncies excepcionals que estem vivint i en contribuir a crear un ambient de coresponsabilitat social, calma i esperança.

12 de març, 2020

ESDi-URL suspèn tota activitat acadèmica i curricular presencial a l’escola

El President de la Generalitat de Cataluña, a data 12 de març de 2020, ha establert les mesures de contenció per la propagació del COVID-19 en tot el territori català i ha anunciat mesures específiques per a la nostra regió.

L’acord de Govern preveu la suspensió de tota activitat acadèmica i curricular presencial a l’Escola. ESDi preveu que del 13 de març fins el dia 3 d’abril, inclosos els dos dies, ESDi suspèn temporalment totes les activitats presencials a les nostres instal·lacions i es substituirà l’activitat acadèmica presencial per l’ensenyament a distància amb els mitjans de formació online. Tots els esdeveniments es posposen.

ESDi intentarà garantir tots els serveis per assegurar el funcionament a distància de totes les activitats de la nostra Escola.

11 de març, 2020

Protocol d’actuació ESDi-URL davant l’evolució del brot de COVID-19

Us informem que des de l’Escola Superior de Disseny ESDi estem mantenint un seguiment de l’evolució del brot de COVID-19 o “Coronavirus” i seguint les indicacions de les autoritats acadèmiques i sanitàries competents. A aquest efecte, s’ha creat un Comitè de Seguiment del COVID-19 per part de la Universitat Ramon Llull, on estan representades totes les institucions de la URL.

En aquest enllaç podeu consultar els comunicats oficials de la Universitat Ramon Llull: https://www.url.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/institucional/2020/informacio-sobre-el-coronavirus

Protocol de actuació i canals de comunicació:

Des de l’Escola Superior de Disseny ESDi s’ha definit un protocol d’actuació davant l’activació d’alerta sanitària pel COVID-19, el qual està disponible en el següent enllaç.

Així mateix, també s’ha habilitat el correu electrònic health@esdi.edu.es perquè tots els membres de la comunitat ESDi pugueu mantenir una comunicació directa referent a la situació.

Qualsevol informació relacionada amb el COVID-19 que pugui afectar els membres de la Comunitat ESDi es publicarà en aquesta pàgina web i en els mitjans de comunicació oficials de l’escola.

Actuacions en cas de detecció d’algun cas de COVID-19 (SARS-CoV-2) en membros de la Comunitat ESDi:

  • El Rectorat de la URL és l’interlocutor oficial amb les autoritats sanitàries.
  • Qualsevol membre de la Comunitat ESDi que sospiti d’estar afectada pel virus COVID-19 haurà de posar-se en contacte amb Catsalut (061) seguint les instruccions que li especifiquin.
  • Els membres de la comunitat universitària de l’Escola Superior de Disseny que es contagiïn d’aquesta malaltia o que estiguin afectats per mesures de confinament i/o quarantena ho comunicaran a ESDi de manera immediata, sempre que els sigui possible, mitjançant l’adreça de correu electrònic health@esdi.edu.es.
  • Els membres de la comunitat ESDi (estudiants, personal docent i PAS) que es contagiïn del COVID-19, o que estiguin afectats per mesures de confinament i/o quarantena, o que estiguin o hagin estat en contacte amb persones que hagin donat positiu al COVID-19 procuraran comunicar-ho a health@esdi.edu.es per a comunicar-ho al Rectorat de la URL en el Comitè de Seguiment del COVID-19.
  • En tot moment se seguiran les gestions oportunes amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, les gestions oportunes amb la Seguretat Social, la mútua i/o les agències asseguradores corresponents, si escau, i seguirà el procediment establert en cada cas.
  • En el cas que estudiants (incoming/outgoing), PAS o PDI que estiguin fent una estada de mobilitat a l’Escola Superior de Disseny resultin infectats pel virus del COVID-19 (SARSCoV-2), el departament de Relacions Internacionals ho comunicarà a health@esdi.edu.es,
    l’adreça de FUNDIT, al Rectorat de la URL i a la institució d’origen, i es prestarà el suport adequat a les persones afectades.
  • Els estudiants, PAS o PDI que estiguin a mobilitat internacional hauran de seguir les indicacions de les autoritats sanitàries de cada país i de les seves universitats d’acolliment. Els estudiants que decideixin tornar a ESDi i provinguin de zones de risc hauran de seguir les instruccions locals, sent recomanable l’aïllament preventiu voluntari.
  • Qualsevol comunicació de dades personals resultant del procés de gestió d’alertes es gestionarà conforme a les disposicions legalment aplicables i es comunicarà al delegat de protecció de dades de l’Escola Superior de Disseny (rgpd@esdi.edu.es).

Recomanem als membres de la Comunitat ESDi que seguiu les indicacions de Salut Pública i estigueu atents a les informacions actualitzades a través d’aquests enllaços:

Àmbit de Catalunya / Espanya:

Àmbit europeu i mundial:

Podeu veure més informació sobre com es transmet i com prevenir el contagi en el següent vídeo de l’Agència de Salut Pública de Catalunya:X
X